Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Phân quyền trên Fanpage

Phân quyền trên Fanpage

1. Mục đích

Giúp quản lý có thể phân quyền làm việc trên từng page cho nhân viên trong TH OCM được kết nối với nhiều page,  phân công chăm sóc từng khách hàng cho nhân viên bán hàng để không chăm sóc trùng nhau .
2. Xem phim hướng dẫn tính năng tự động phân công hội thoại khách hàng cho nhân viên

Tải phim hướng dẫn tại đây

3. Các bước thực hiện
3.1 Phân quyền nhân viên quản lý riêng từng page
Lưu ý: Chỉ có quản trị hệ thống mới có quyền phân quyền cho các nhân viên trong cửa hàng, khi ON chức năng Phân quyền nhân viên quản lý riêng từng page thì nhân viên được phân quyền trên page nào sẽ chỉ có quyền làm việc trên page ấy kể cả các quyền như quản lý chuỗi, quản lý cửa hàng, quán lý bán hàng online và nhân viên bán hàng online
- Tại màn hình thiết lập\ Phân quyền nhân viên, click để On tính năng Phân quyền nhân viên quản lý riêng từng fanpage

     

- Click vào dòng Phân quyền nhân viên quản lý riêng từng fanpage để thiết lập chi tiết cho từng page

   

- Tại đây chương trình đang hiển thị tất cả các fanpage mà OCM đã kết nối để phân quyền cho từng nhân viên làm việc trên từng fanpage khác nhau, click vào dòng Nhập tên nhân viên trên từng page

   

- Hoặc click vào chức năng Chọn nhân viên

   

- Chọn nhân viên có quyền làm việc trên page 

  

- Sau khi chọn được nhân viên làm việc trên từng page nhấn nút Lưu để hoàn thành bước thiết lập

   
3.2 Phân công chăm sóc khách hàng cho từng nhân viên bán hàng
- Tại màn hình thiết lập\ Phân quyền nhân viên,click để ON tính năng Phân quyền nhân viên chăm sóc khách hàng 

   

3.2.1 Không bật tính năng Nhân viên khác không thấy được đoạn hội thoại đã phân công: Sau khi phân công tất cả nhân viên đều thấy được các hội thoại đã phân cho các nhân viên khác
 - Tại màn hình Bán hàng, khi xem chi tiết 1 tin nhắn hay bình luận của từng khách hàng cick vào biểu tượng   để phân công đoạn hội thoại cho từng nhân viên, tại đây chương trình đang hiển thị tất cả các nhân viên có quyền là Nhân viên bán hàng online, click vào nhân viên trên danh sách hoặc nhập tên nhân viên để tìm kiếm

    

- Sau khi phân công xong thì tên của nhân viên bán hàng sẽ được gắn với từng đoạn hội thoại đã được phân công, khi nhân viên đăng nhập vào chương trình có thể xem được tất cả tin nhắn và bình luận của page đã được phân công hoặc chưa phân công cho người khác

  

- Click lại vào chức năng phân công khách hàng để xóa và gắn lại nhân viên mới trong TH muốn đổi người chăm sóc hoặc phân công nhầm

   

3.2.2 Bật tính năng Nhân viên khác không thấy được đoạn hội thoại đã phân công: Sau khi phân công thì các nhân viên chỉ thấy được tinh nhắn bình luận đã được quản lý phân công cho mình, mà không nhìn thấy được các tin nhắn bình luận phân công cho người khác kể cả các tin nhắn, bình luận cũ chưa được phân công hoặc tin nhắn bình luận mới về và chưa được phân công cho nhân viên nào
-  Tại màn hình Bán hàng, khi xem chi tiết 1 tin nhắn hay bình luận của từng khách hàng cick vào biểu tượng   để phân công đoạn hội thoại cho từng nhân viên, tại đây chương trình đang hiển thị tất cả các nhân viên có quyền là Nhân viên bán hàng online, click vào nhân viên trên danh sách hoặc nhập tên nhân viên để tìm kiếm

 

 Sau khi phân công xong thì tên của nhân viên bán hàng sẽ được gắn với từng đoạn hội thoại đã được phân công

 

- Nhân viên bán hàng sau khi đăng nhập sẽ chỉ thấy được các đoạn hội thoại được phân công cho mình trên màn hình bán hàng

   

- Quán lý Click lại vào chức năng phân công khách hàng để xóa và gắn lại nhân viên mới trong TH muốn đổi người chăm sóc hoặc phân công nhầm

 

3.2.3
 Bật tính năng Tự động phân công hội thoại khách hàng cho nhân viên 
TH1:
 Bật tự động phân công hội thoại cho khách hàng nhưng không bật Tự động phân công lại hội thoại
- Vào thiết lập\ Phân quyên nhân viên click để ON tính năng Tự động phân công hội thoại khách hàng cho nhân viên 
 

- Khi bật tính năng này chương trình sẽ tự động phân công hội thoại cho các nhân viên có vai trò nhân viên bán hàng online và hiện đang làm việc trên OCM. 
+ Đối với tin nhắn: Khi khách hàng nhắn tin đến page, chương trình sẽ tự động phân công tin nhắn của các khách hàng cho các nhân viên bán hàng online đang làm việc, sau khi phân công xong khi khách hàng tiếp tục nhắn tin thì tin nhắn của khách hàng vẫn sẽ được nhân viên đã phân quyền trước đó chăm sóc và không có việc phân công lại cả khi nhân viên đó đăng xuất sau thời điểm đã phân công 
+ Đối với bình luận: Khi khách hàng bình luận đến page, chương trình sẽ tự động phân công lần lượt bình luận của khách hàng cho các nhân viên bán hàng đang online không quan tâm đến việc bình luận đó có phải là của cùng 1 ông khách hàng hay không và không có việc phân công lại cả khi nhân viên đó đăng xuất sau thời điểm đã phân công 
+ Đối với bình luận livestream: Khi khách hàng bình luận đến livestream chương trình sẽ phân công quyền chăm sóc livestream theo từng khách hàng, khi khách hàng bình luận đến livestream lần đầu tiên  chương trình sẽ tự động phân công cho 1 nhân viên bán hàng đang làm việc, đồng thời phân công luôn tin nhắn của khách hàng đó cho nhân viên đã được phân công để tiên cho việc chăm sóc khách hàng khi chốt đơn. Những lần tiếp theo khách hàng bình luận đến livestream thì bình luận mới sẽ vẫn được phân quyền chăm sóc cho nhân viên đã được phân quyền trước đó. 

 

TH2: Bật tự động phân công hội thoại cho khách hàng và có bật Tự động phân công lại hội thoại
- Vào thiết lập\ Phân quyên nhân viên click để ON tính năng Tự động phân công lại hội thoại 

 

- Khi bật tính năng này thì cách phân công hội thoại vẫn được thực hiện theo mô tả như phần Tự động phân công hội thoại cho khách hàng nhưng khi có nhân viên bán hàng nào đăng xuất khỏi chương trình mà có khách hàng nhắn tin đến page hoặc bình luận về livestream của page mà đã được phân công cho nhân viên vừa đăng xuất thì chương trình sẽ tự động phân công lại cho nhân viên bán hàng đang còn làm việc trên chương trình

Lưu ý: Tất cả các user có quyền quản lý đều thực hiện được chức năng phân công chăm sóc khách hàng cho từng nhân viên bán hàng khi quản trị hệ thống đã bật thiết lập Phân quyền nhân viên chăm sóc khách hàng, bao gồm các quyền: Quản trị hệ thống, quản lý chuối, quản lý cửa hàng, quản lý bán hàng onlineXem thêm