Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Chuyển đổi đầu số điện thoại

Chuyển đổi đầu số điện thoại

1. Mục đích
Giúp quản lý thực hiện chuyển đổi toàn bộ thuê bao 11 (Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác giao hàng) số sang 10 số.
2. Các bước thực hiện
2.1 Chuyển đổi số điện thoại khách hàng, nhà cung cấp, đối tác giao hàng

1. Nhấn tab Chuyển đổi SĐT.
2. Nhấn chọn Chuyển đổi để thực hiện chuyển đổi toàn bộ số điện thoại của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác giao hàng.
3. Khi đó toàn bộ thuê bao 11 số của nhà cung cấp, khách hàng sẽ được chuyển sang 10 số.


2.2 Chuyển đổi số điện thoại nhân viên trên Web/PC/POS/Tablet/Mobile
1. Khi quản lý/nhân viên cửa hàng đăng nhập và sử dụng các phần mềm/ứng dụng Bán hàng, Quản lý, trường hợp số điện thoại là 11 số, chương trình sẽ hiển thị thông báo chuyển đổi số điện thoại.
Nhấn chọn Chuyển đổi ngay. Chương trình sẽ tựu động chuyển đổi thuê bao sang 10 số.

Lưu ý: Sau khi chuyển đổi, chương trình cho phép đăng nhập và sử dụng đồng thời trên cả 2 đầu số: 11 số và 10 số (đến trước ngày 15/11/2018).
Ví dụ: số điện thoại dùng để đăng nhập 01662246128, chương trình cho phép đăng nhập và sử dụng trên cả 2 đầu số 01662246128 và 0362246128.
Từ ngày 15/11/2018, các nhà mạng sẽ cắt liên lạc với thuê bao 11 số. Vì vậy, quản lý cần chuyển đổi trước ngày này để tránh việc gián đoạn, mất liên lạc. 

Xem thêm