Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý hàng hóa > Chọn nhanh hàng hóa in tem từ phiếu nhập hàng/xuất kho điều chuyển thế nào?

Chọn nhanh hàng hóa in tem từ phiếu nhập hàng/xuất kho điều chuyển thế nào?

1. In tem hàng hóa từ phiếu nhập hàng
Sau khi nhập hàng, quản lý có thể chọn và in nhanh tem mã cho hàng hóa, thao tác thực hiện như sau:
 • Trên màn hình In tem mã, nhấn Tiện ích/Chọn hàng hóa từ phiếu nhập hàng.
 • Chọn thông tin nhà cung cấp.
 • Chọn thời gian nhập hàng, nhấn Lấy dữ liệu.

 • Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa mới nhập. Tích chọn các hàng hóa muốn in tem mã.
 • Nhấn Đồng ý. • Thực hiện in tem mã hàng hóa. Tham khảo hướng dẫn in tem tại đây.

2. In tem hàng hóa từ phiếu xuất kho điều chuyển
Trường hợp chuỗi cửa hàng in tem mã cho hàng hóa tại kho tổng, sau đó mới vận chuyển về các chi nhánh, có thể thực hiện lập phiếu xuất kho điều chuyển, sau đó in tem toàn bộ hàng hóa xuất kho như sau:
 • Trên màn hình In tem mã, nhấn Tiện ích/Chọn hàng hóa từ phiếu nhập hàng.

 • Chọn cửa hàng nhận điều chuyển.
 • Chọn thời gian lập phiếu điều chuyển, nhấn Lấy dữ liệu.

 • Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa xuất kho trong khoảng thời gian đã thiết lập. Tích chọn các hàng hóa muốn in tem mã.
 • Nhấn Đồng ý. • Thực hiện in tem mã hàng hóa. Tham khảo hướng dẫn in tem tại đây.

Xem thêm