Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử > Câu hỏi thường gặp kết nối meInvoice > Cài đặt công cụ MISA Ký số như thế nào?

Cài đặt công cụ MISA Ký số như thế nào?

1. Mục đích
Hướng dẫn cài đặt công cụ MISAKYSO, phục vụ cho việc ký điện tử lên mẫu hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế và ký điện tử lên hóa đơn trước khi phát hành.
2. Các bước thực hiện
Để ký điện tử trên hóa đơn, bạn cần cài đặt công cụ MISA KYSO
Bước 1:
Download công cụ trên màn hình kết nối meInvoice, hoặc download tại đây.


Bước 2: Cài đặt
Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt vừa tải về


Nhấn Tiếp tục.


Nhấn Tiếp tục.Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định.Nhấn Cài đặtNhấn 
Hoàn thành. Ngay sau khi hoàn thành cài đặt và sau mỗi lần khởi động máy tính, công cụ MISA KYSO sẽ tự động chạy, để phục vụ cho việc ký điện tử lên mẫu hóa đơn và hóa đơn trước khi phát hành.


Xem thêm