Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thông tin liên hệ

Cách tải phim hướng dẫn

Để tải phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện các bước sau:
1. Tại phần Tải phim hướng dẫn, nhấn vào chữ tại đây.

2. Trình duyệt sẽ mở trang VIMEO cho phép người xem tải phim hướng dẫn sử dụng.
3. Nhấn Download.

4. Chọn chất lượng phim muốn tải xuống và nhấn 
Download

Ví dụ với trình duyệt Chrome. Chọn thư mục lưu phim, sau đó nhấn Save để lưu phim về máy.


Xem thêm