Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng

Các bước bắt đầu sử dụng

Để bắt đầu sử dụng phần mềm MShopKeeper, quản lý cửa hàng thực hiện theo các bước sau:

 


1. KHAI BÁO DANH MỤC HÀNG HÓA
  • Khai báo danh mục hàng hóa. Xem chi tiết tại đây.
2. IN TEM MÃ
  • In tem mã cho hàng hóa. Xem chi tiết tại đây.
3. KHAI BÁO NHÂN VIÊN
  • Khai báo nhân viên hoạt động tại cửa hàng. Xem chi tiết tại đây.
4. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
  • Tải bộ cài và cài đặt phần mềm dành cho Thu ngân cửa hàng (trên PC/POS, trên máy tính bảng).
  • Tải và cài đặt ứng dụng dành cho nhân viên tư vấn bán hàng. Xem chi tiết tại đây.
  • Tải và cài đặt ứng dụng dành cho quản lý cửa hàng. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm