Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền > Báo cáo đại lý

Báo cáo đại lý

1. Mục đích
Giúp chủ chuỗi cửa hàng nhượng quyền theo dõi doanh thu của các đại lý theo mặt hàng và thời gian, giúp việc kiểm soát hoạt động kinh doanh của các đại lý thuận tiện, dễ dàng.
2. Các bước thực hiện
Chủ chuỗi cửa hàng nhượng quyền truy cập trang quản lý MShopKeeper, vào phân hệ Báo cáo\Đại lý
Chọn báo cáo và tham số báo cáo muốn xem: Tổng hợp bán hàng theo ngày hoặc Doanh thu theo mặt hàng

Báo cáo tổng hợp bán hàng theo ngày


Báo cáo Doanh thu theo mặt hàng
Lưu ý:
Chuỗi nhượng quyền chỉ có thể xem được báo cáo kinh doanh của Đại lý trong chuỗi khi Đại lý còn hợp đồng và sử dụng phần mềm bán hàng MShopKeeper phiên bản R21 trở lên.


Xem thêm