Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Thu nợ khách hàng

Thu nợ khách hàng

1. Mục đích
Giúp thu ngân ghi nhận lại số tiền khách hàng trả nợ vào phần mềm để phản ánh chính xác công nợ thực tế của khách hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Thu ngân thực hiện thu nợ khách hàng theo các bước sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Thu nợ.
2. Trên màn hình thu nợ, tìm khách hàng trả nợ theo tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của khách hàng.  

3. Nhấn biểu tượng Thu tiền tại dòng thông tin khách hàng trả nợ. 
Trường hợp 1: Khách trả theo số tiền nợ. 
  • Nhập số tiền khách trả nợ tại thông tin Số thu. Số tiền sẽ được phân bổ theo hóa đơn chi tiết từ trên xuống dưới.

  • Tích chọn In phiếu thu nếu muốn in phiếu thu nợ cho khách.
  • Nhấn Đồng ý. 
Trường hợp 2: Khách trả theo từng hóa đơn nợ.
  • Tích chọn các hóa đơn khách trả nợ, phần mềm sẽ tự động tính tổng số tiền khách trả.

  • Tích chọn In phiếu thu nếu muốn in phiếu thu nợ cho khách.
  • Nhấn Đồng ý.

Xem thêm