Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Mở ca làm việc

Mở ca làm việc

1. Mục đích
Giúp thu ngân tiếp nhận lại bàn giao từ thu ngân của ca trước hoặc từ quản lý các thông tin như số tiền tồn quỹ đầu ca, số lượng hóa đơn, số lượng cuống thẻ, số lượng cuống Voucher,...
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Thu ngân đăng nhập vào phần mềm.
2. Khai báo các thông tin trong ca làm việc tại cửa sổ Mở ca làm việc.
3. Nhấn Mở ca.
4. Lưu ý
1. Thu ngân chỉ có thể mở két đựng tiền đang không được mở bởi một thu ngân khác.
2. Người bàn giao chính là thu ngân đã mở két đựng tiền tại ca làm việc trước đó.

Xem thêm