Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các thiết lập khác > Thẻ ngân hàng/Ví điện tử > Thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng

1. Mục đích

Giúp khai báo danh sách các thẻ ngân hàng mà cửa hàng chấp nhận thanh toán để thu ngân thực hiện thu tiền cho khách qua thẻ và quản lý cửa hàng có thể đối chiếu giao dịch nào tiền đã về tài khoản của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Danh mục\Thẻ ngân hàng
2. Phần mềm đã tạo sẵn một số thẻ ngân hàng phổ biến. Ba thẻ đầu tiên trong danh sách sẽ xuất hiện thành 3 nút trên màn hình thu tiền của thu ngân, những thẻ còn lại nằm trong mục Khác. Nhấn Chuyển lên/Chuyển xuống để chuyển những thẻ thường dùng nhất lên đầu danh sách, để tiện cho thu ngân thao tác khi thu tiền khách hàng.

3. Nếu cửa hàng chấp nhận thanh toán loại thẻ nào đó mà chưa có trong danh sách trên, nhấn Thêm mới để khai báo thông tin và chọn biểu tượng cho thẻ. Nếu thẻ này nằm trong 3 thẻ đầu, biểu tượng này sẽ hiển thị ở một trong 3 nút đầu trên màn hình thu tiền của thu ngân.


Xem thêm