Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Kế toán > Kết nối phần mềm kế toán SME 2020

Kết nối phần mềm kế toán SME 2020

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của cửa hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng, kho, thu chi từ phần mềm MshopKeeper sang phần mềm kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với cửa hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2020:

Bước 1: Mua và cài đặt phần mềm kế toán SME.NET 2020 (phiên bản R6 trở lên). Xem chi tiết tại đây.
(hoặc trường hợp cửa hàng đang sử dụng phần mềm SME.NET 2019 thì cần nâng cấp lên SME.NET 2020. Xem hướng dẫn nâng cấp tại đây.)
Bước 2: MShopKeeper kết nối SME.NET 2020
Bước 3: SME.NET 2020 kết nối với MshopKeeper

Bước 3: Kế toán thực hiện đánh dấu các chứng từ trên MshopKeeper muốn chuyển sang SME và thực hiện lấy dữ liệu từ MShopKeeper sang SME.NET 2020

(Lưu ý: với các cửa hàng đã sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2020 của MISA thì không cần thực hiện bước 1 ở trên đây).Xem thêm