Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Kết nối phần mềm kế toán

Kết nối phần mềm kế toán

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của cửa hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng từ phần mềm MshopKeeper sang phần mềm kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với cửa hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2019:

Bước 1: Mua phần mềm kế toán SME.NET 2019. Xem chi tiết tại đây.
Bước 2: MShopKeeper thiết lập thuế suất và kết nối SME.NET 2019
Bước 3: SME.NET 2019 kết nối với MshopKeeper

Bước 3: Kế toán thực hiện nhập khẩu dữ liệu bán hàng từ MShopKeeper sang SME.NET 2019

(Lưu ý: với các cửa hàng đã sử dụng phần mềm kế toán SME.NET 2019 của MISA thì không cần thực hiện bước 1 ở trên đây).Xem thêm