1. Trang chủ
 2. Trang đặt hàng
 3. Thiết lập hình thức giao hàng và phí vận chuyển

Thiết lập hình thức giao hàng và phí vận chuyển

1. Mục đích

Giúp cửa hàng thiết lập hình thức giao qua đơn vị vận chuyển có kết nối hoặc tự giao, thiết lập mức phí vận chuyển.

2. Các bước thực hiện

Trên màn hình thiết lập Trang đặt hàng, chọn Giao hàng.

TH1: Cửa hàng giao qua đơn vị vận chuyển có kết nối.

 • Nhấn Kết nối với đơn vị vận chuyển phù hợp.

 • Chọn Thiết lập để điều chỉnh mức phí, tên loại dịch vụ theo từng đối tác vận chuyển.

 • Cửa hàng có thể điều chỉnh mức giá tăng/giảm so với mức giá của đơn vị vận chuyển và nhập Số tiền điều chỉnh vào ô tương ứng.

 • Nhấn Lưu.
 • Sau khi thiết lập hình thức giao hàng qua đối tác, khi khách thực hiện đặt hàng, chương trình sẽ đưa ra mức phí tạm tính cho từng hình thức giao hàng của đối tác.

TH2: Cửa hàng tự giao hàng và thiết lập mức phí riêng.

 • Tích chọn Cửa hàng tự thiết lập phí vận chuyển.

 • Nhấn Thêm khu vực.

 • Lựa chọn Tên khu vực, điền Tên phương thức vận chuyển.
 • Trong trường hợp cửa hàng áp dụng phí vận chuyển riêng theo giá trị đơn hàng, nhập giá trị đơn hàng và mức phí vào ô tương ứng.

 • Nhấn Lưu.
 • Sau khi thiết lập Trang đặt hàng hiển thị như sau:

Lưu ý: Phí giao hàng trên trang là Phí ước tính, có thể thay đổi nếu có cập nhật thông tin của gói hàng, địa chỉ giao nhận hoặc chính sách của đối tác vận chuyển.

Cập nhật 20/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT