1. Trang chủ
 2. Trang đặt hàng
 3. Đồng bộ dữ liệu trang đặt hàng

Đồng bộ dữ liệu trang đặt hàng

1. Mục đích

Giúp cửa hàng thiết lập đồng bộ tồn kho, đơn hàng, nhóm hàng hóa, khuyến mại,…trên trang đặt hàng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên màn hình Thiết lập trang đặt hàng, chọn Đồng bộ.

Bước 2: Thiết lập các trường thông tin

a. Tồn kho, đơn hàng.

 • Chọn Tồn kho, đơn hàng.

 • Tích chọn hiển thị các thông tin, chọn chi nhánh lấy tồn kho, chi nhánh nhận đơn hàng.

 • Nhấn Lưu.

b. Nhóm hàng hóa.

 • Chọn Nhóm hàng hóa.

 • Tích chọn Nhóm hàng hóa.

 • Trong trường hợp muốn hiển thị trên trang đặt hàng, nhấn Hiển thị.
 • Trong trường hợp không muốn hiển thị trên trang đặt hàng, nhấn Ẩn.

c. Khuyến mại.

 • Chọn Khuyến mại.

 • Trường hợp tạo Chương trình khuyến mại mới.
  • Nhấn Thêm mới, chọn Giảm giá hóa đơn/Giảm giá hàng hóa.

  • Nhập thông tin chương trình khuyến mại.

  • Nhấn Lưu.
 • Trường hợp chọn chương trình khuyến mại từ Trang quản lý MISA eShop.
  • Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ để chọn các Chương trình khuyến mại trên trang quản lý.
  • Nhấn Chọn.

Lưu ý:

 • Các chương trình khuyến mại được lấy lên là các chương trình khuyến mại cho toàn chuỗi (áp dụng tất cả các cửa hàng) và không khuyến mại theo thứ.

d. Hàng hóa.

 • Chọn Hàng hóa.

 • Nhấn Chọn hàng hóa.

 • Tích chọn các nhóm hàng hóa muốn đăng lên trang bán hàng.

 • Nhấn Hiển thị.
Cập nhật 20/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT