Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > OCM > Tra cứu phí giao hàng trên OCM

Tra cứu phí giao hàng trên OCM

1. Mục đích
Giúp nhân viên bán hàng Online tra cứu phí giao hàng từ các đối tác giao hàng: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, ViettelPost. Ahamove.
2. Các bước thực hiện
1. Trên màn hình Bán hàng, nhấn Phí giao hàng.

2. Chọn địa điểm khách cần giao.
3. Nhập trọng lượng, kích thước gói hàng.
4. Nhập số tiền thu hộ COD (nếu có).
5. Nhấn Tính phí. Chương trình đã hiển thị bảng phí giao hàng cho đơn hàng của khách.6. Nhấn Tạo đơn để tạo nhanh đơn hàng từ các gói dịch vụ giao hàng cho khách. Xem chi tiết các bước lập đơn hàng tại đây.

Xem thêm