Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Thiết lập máy in trên OCM

Thiết lập máy in trên OCM

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng/Nhân viên bán hàng có thể in được hóa đơn và phiếu giao hàng ngay trên OCM khi không dùng phần mềm MSHOPKEEPER

2. Các bước thực hiện
​- Trên thanh chức năng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh tên tài khoản, chọn   
 
2.1 Thiết lập máy in và mẫu in hóa đơn
- Nhập số lượng liên hóa đơn sẽ in cho mỗi đơn hàng
 
-  Lựa chọn kiểu hiển thị hàng hóa khi in hóa đơn
  
- Bật/tắt tự động in hóa đơn khi hoàn thành 
 

2.2 Thiết lập kiểu hiển thị hàng hóa trong mẫu in hóa đơn
 

2.3 Thiết lập kiểu hiển thị thành phần trong combo trong mẫu in hóa đơn
 

2.4 Thiết lập máy in và mẫu in phiếu giao hàng

 
- Sau khi thiết lập xong máy in, nhấn biểu tượng  để quay lại màn hình chính
 Xem thêm