Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Facebook > Quản lý thiết lập tự động

Quản lý thiết lập tự động

1. Mục đích
- Giúp cửa hàng có thể thiết lập được các tính năng tự động như tự động ẩn bình luận, tự động thích bình luận, tự động trả lời khách hàng khi shop không online hoặc đang không hoạt động trong 1 khoảng thời gian nhất định để chăm sóc khách hàng được tốt hơn trong quá trình bán hàng
2. Các bước thực hiện
- Trên thanh chức năng của OCM chọn Thiết lập, click vào chức năng Quản lý thiết lập tự động

   

2.1 Tự động ẩn bình luận
- Trên màn hình chi tiết quản lý thiết lập tự động, Click vào các dòng thiết lập ẩn tự động mong muốn trên các page bán hàng đã kết nối bao gồm ẩn bình luận chứa số điện thoại, ẩn bình luận chứa các từ khóa hoặc thiết lập ẩn tất cả các bình luận

    

2.2 Tự động thích bình luận của khách hàng
- Khi click để bật thiết lập này thì tất cả các bình luận của khách hàng trên Page đã kết nối với OCM sẽ được tự động thích khi page trả lời bình luận của khách hàng đó

  

2.3 Tự động gắn tag hội thoại sau khi đã tạo đơn
- Sau khi bật tính năng này thì khi gửi đơn hàng cho cửa hàng, chương trình sẽ tự động gắn tag cho cuội hội thoại của khách hàng theo đúng tag đã được thiết lập trước đó trên màn hình Thiết lập/Tự động gắn tag hội thoại.
+ Vào menu Thiết lập/Tự động gắn tag hội thoại: Bật tính năng

  

+ Chọn tag muốn gắn tự động cho các cuộc hội thoại

  


2.4 Tự động gửi tin nhắn nhận hàng cho khách sau khi chốt đơn
- Sau khi bật tính năng này thì khi gửi đơn hàng cho cửa hàng, chương trình sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách hàng theo đúng nội dung đã được nhập, thiết lập trước đó trên màn hình Thiết lập/Tự động gửi tin nhắn sau khi chốt đơn.
+ Vào menu Thiết lập/ Tự động gửi tin nhắn sau khi chốt đơn: Bật tính năng

  

+ Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
  

+ Thiết lập gửi thông tin đơn hàng (nếu có)

  
+ Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập


2.5 Tự động trả lời tin nhắn hoặc bình luận của khách hàng
- Sau khi bật tính năng này thì khi shop không online hoặc shop không trả lời khách hàng trong khoảng thời gian thiết lập, chương trình sẽ tự động gửi tin nhắn, bình luận cho khách hàng theo đúng tin nhắn, bình luận đã được nhập trước đó trên màn hình thiết lập
Thiết lập khoảng thời gian tự động trả lời tin nhắn, bình luận
- Thiết lập thời gian tự động trả lời tin nhắn, bình luận: Bật tính năng Thiết lập nội dung bình luận/tin nhắn mẫu để tự động trả lời khách và chọn khoảng thời gian để trả lời tự động

  

- Thiết lập trả lời tự động trả lời bình luận: Chương trình đang có 2 lựa chọn Trả lời bằng tin nhắn hoặc trả lời bằng bình luận, nếu click để bật cả 2 tính năng này thì khi khách hàng bình luận trên page khi shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập, chương trình sẽ tự động trả lời khách hàng bằng cả bình luận và tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới

  

- Thiết lập tự động trả lời tin nhắn: Bật tính năng này thì khi khách hàng nhắn tin cho shop khi shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập thì chương trình tự động trả lời khách hàng bằng tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới

  

- Thiết lập tự động trả lời bình luận có số điện thoại: Với những bình luận của khách hàng chứa số điện thoại, chương trình đang có 2 lựa chọn Trả lời bằng tin nhắn hoặc trả lời bằng bình luận, nếu click để bật cả 2 tính năng này thì khi khách hàng bình luận trên page khi shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập, chương trình sẽ tự động trả lời khách hàng bằng cả bình luận và tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới 

   

Thiết lập tự động trả lời bình luận có số điện thoại: Với những tin nhắn chứa số điện thoại khi khách hàng nhắn tin cho shop, chương trình tự động trả lời khách hàng bằng tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới trong trường hợp shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập

   

- Thiết lập trả lời theo từ khóa: Click vào Cài đặt nâng cao trên màn hình quản lý thiết lập tự động

  

- Cài đặt trả lời bình luận khi có từ khóa: 
+ Chọn cài đặt bình luận, Click để bật tính năng trả lời bình luận theo từ khóa: Chương trình đang có 2 lựa chọn trả lời bằng tin nhắn và trả lời bằng bình luận, khi để bật cả 2 tính năng này thì khi khách hàng bình luận trên page chứa các từ khóa trong trường hợp shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập, chương trình sẽ tự động trả lời khách hàng bằng cả bình luận và tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới
+ Nhập từ khóa và nội dung tin nhắn shop muốn khách hàng nhận được tương ứng với các từ khóa, nhấn dấu
 + để thêm các từ khóa muốn thiết lập

   

- Cài đặt trả lời tin nhắn khi có từ khóa: 
+ Click để bật tính năng trả lời tin nhắn theo từ khóa, khi khách hàng nhắn tin với page chứa các từ khóa trong trường hợp shop không online hoặc không trả lời trong khoảng thời gian thiết lập, chương trình sẽ tự động trả lời khách hàng bằng tin nhắn theo nội dung đã được thiết lập tương ứng phía dưới
+ Nhập từ khóa và nội dung tin nhắn shop muốn khách hàng nhận được tương ứng với các từ khóa, nhấn dấu + để thêm các từ khóa muốn thiết lập

  Xem thêm