Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền

Quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền

Giúp chủ chuỗi đại lý nhượng quyền khai báo, quản lý danh sách hợp đồng đại lý nhượng quyền và theo dõi doanh thu của chuỗi đại lý nhượng quyền theo thời gian, mặt hàng. Từ đó, giúp chủ chuỗi đại lý nhượng quyền kiểm soát việc kinh doanh hàng hóa của các đại lý một cách thuận tiện, đơn giản. 
Lưu ý: Với các cửa hàng đang sử dụng MShopKeeper trước phiên bản R21 muốn quản lý chuỗi đại lý nhượng quyền, vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ tính năng này.


Xem thêm