Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Đồng bộ dữ liệu từ MSHOP sang OCM

Đồng bộ dữ liệu từ MSHOP sang OCM

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng có thể chủ động thực hiện đồng bộ tồn kho khi có sai sót giữa OCM và MSHOP.
2. Các bước thực hiện
​- Trên thanh chức năng nhấn vào biểu tượng  bên cạnh tên tài khoản, chọn  để đồng bộ số lượng tồn kho giữa OCM và MSHOP.

  

- Chương trình sẽ thực hiện và báo thành công sau khi hoàn thành đồng bộ dữ liệu


 

Xem thêm