Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng Online  > Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

1. Đăng kí "tin nhắn cao cấp" của Facebook để sử dụng tốt nhất tính năng Gửi tin nhắn hàng loạt. 
2. Xử lý như thế nào khi "Sẵn sàng giao hàng" không thành công?
3. Hủy đơn hàng của các sàn TMĐT không thành công thì phải làm sao?
4. Lệch thông tin hàng hóa/tồn kho trên OCM với MSHOP
5. Lệch trạng thái đơn hàng với đối tác vận chuyển


Xem thêm