Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > In tem mã > In tem mã bằng công cụ Tool Import Data

In tem mã bằng công cụ Tool Import Data

1. Mục đích
Hướng dẫn quản lý cửa hàng thực hiện in tem cho các mẫu hàng mới hoặc in tem cho một số mẫu hàng mới nhập thêm bằng công cụ Tool Import Data.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách mẫu hàng in tem.
Việc lập danh sách mẫu hàng hóa được thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:
1. Lập từ danh sách nhập khẩu

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

b. Các bước thực hiện

1. Sau khi nhập khẩu danh sách hàng hóa từ file excel, tại màn hình Nhập khẩu hàng hóa, nhấn In tem.

2. Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa vừa nhập khẩu.

2. Lập danh sách từ hàng hóa chưa in tem
Các bước thực hiện
1. Trên màn hình In tem mã, nhấn Hàng hóa chưa in tem.

2. Phần mềm đã hiển thị danh sách những hàng hóa chưa thực hiện in tem.

3. Lập từ danh sách hàng hóa có sẵn

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây

b. Các bước thực hiện

1. Nhấn Chọn hàng hóa in tem để chọn các mẫu hàng muốn in từ danh sách có sẵn.

2. Tích chọn mặt hàng muốn in. Có thể nhấn Thu gọn tất cả để chọn nhanh hàng hóa theo mẫu mã.

3. Có thể lọc danh sách hàng hóa muốn in tem theo thời gian nhập khẩu, chọn khoảng thời gian tại thông tin Thời gian nhập khẩu.

4. Nhấn Đồng ý.
Đối với một số mặt hàng bán chạy, cửa hàng thường xuyên nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu của khách, có thể lưu lại danh sách các mẫu hàng này để sử dụng in cho những lần tiếp theo bằng cách nhấn Lưu danh sách

Ngoài ra, có thể thực hiện lập nhanh danh sách hàng hóa đã nhập khẩu trong ngày, trong tuần bằng cách:
  • Tại màn hình In tem mã, nhấn Nhập khẩu hôm nay để lập nhanh danh sách hàng hóa nhập khẩu trong ngày
  • Nhấn Nhập khẩu tuần này để lập nhanh danh sách hàng hóa nhập khẩu trong tuần

4. Lâp từ danh sách hàng hóa đã lưu
Với những mặt hàng thường xuyên phải in thêm tem, quản lý sau khi lưu lại danh sách có thể thực hiện in như sau:

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây

b. Các bước thực hiện

1. Nhấn Danh sách đã lưu.

2. Chọn danh sách muốn in.

3. Nhấn Chọn.
Bước 2: Thực hiện in tem 
Sau khi có danh sách hàng hóa, thực hiện in tem theo các bước sau.
1. Nhập số lượng tem muốn in cho từng sản phẩm.

2. Hoặc tích chọn Thiết lập số lượng tem in cho tất cả hàng hóa và nhập số lượng tem muốn in cho tất cả các sản phẩm. (Có thể nhập lại số lượng tem cho riêng một số sản phẩm).

3. Nhấn In tem.
4. Thiết lập mẫu in tem: Khổ mẫu in, mẫu in tem.

5. Trong trường hợp đã có mẫu in tem, nhấn chọn Khác.
6. Nhấn Chọn mẫu để tải lên mẫu in tem.

7. Nhấn In tem
8. Kiểm tra lại các mẫu tem in ra sau đó nhấn Print để thực hiện in

9. Chọn máy in tem, nhấn OK.


Xem thêm