Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Khai báo hàng hóa & In tem mã > Khai báo combo hàng hóa

Khai báo combo hàng hóa

1. Mục đích
Giúp quản lý khai báo combo hàng hóa trong trường hợp cửa hàng có bán theo ri/dây/set.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. 
Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn Hàng hóa.

2. Nhấn Thêm mới/Thêm mới combo để khai báo.

3. Khai báo các thông tin cơ bản của hàng hóa: Tên hàng hóa, Nhóm hàng hóa, Mã SKU, Mã vạch.
Mã SKU, Mã vạch sẽ được tự động sinh trong trường hợp để trống.

4. Tại thông tin Thành phần combo, nhập mã hoặc tên hàng hóa 1 trong combo, nhấn Đồng ý.

5. Tích chọn các hàng hóa sử dụng và nhập số lượng hàng hóa.

6. Trường hợp combo >= 2 thành phần, nhấn chọn Thêm thành phần và thực hiện khai báo.

7. Khai báo Giá bán, Đơn vị tính, Vị trí lưu trữ trong kho, Vị trí trưng bày của hàng hóa.
8. Nhập mô tả, chọn ảnh cho hàng hóa.

10. Nhấn Lưu.
Lưu ý: 
Các kênh bán hàng (Facebook, Lazada,...) chỉ kết nối các mặt hàng đơn nên nếu cửa hàng sử dụng OCM thì sẽ không đồng bộ được các mã hàng là Combo.

Xem thêm